Integracja Funkcji Wykonawczych


Przełom w dydaktyce i terapii

PROGRAM STYMULOWANIA ROZWOJU
FUNKCJI WYKONAWCZYCH

nowatorska koncepcja pracy z dzieckiem
oparta o wiedzę z zakresu neuropsychologii oraz wyniki badań nad mózgiem

wykorzystuje nowoczesne narzędzia edukacyjno-terapeutyczne
(podłoga interaktywna + zestaw ćwiczeń w formie zabaw do treningu funkcji wykonawczych)

atrakcyjna alternatywa
dla tradycyjnych metod terapii i wspierania rozwoju dziecka

Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych wykorzystuje trzy bardzo naturalne w funkcjonowaniu małego dziecka elementy:

motywację – silnym bodźcem motywacyjnym jest wykorzystanie podłogi interaktywnej, ciekawych gier multimedialnych oraz zabawa na niby (dialog z tajemniczym Kapitanem Zagadką),

aktywność własna dziecka – inicjatywa – zamierzone działanie,

aspekt społeczny – wspólna zabawa.

Naszym celem było stworzenie dzieciom pola do doświadczeń, na którym dziecko mogłoby realizować swoją silną potrzebę eksperymentowania i tworzenie okazji do stawania się inicjatorem, odkrywania siebie jako sprawcy działań.

Program opiera się na organizacji myślenia problemowego, ściśle powiązanego z funkcjami wykonawczymi. Organizacja ta stanowi rusztowanie dla samodzielnej, intencjonalnej aktywności dziecka. Jako podstawę teoretyczną przyjęliśmy model IDEAL (Brandsford i Stein 1993), w którym każdy komponent stanowi pewną wskazówkę postępowania obejmującego kolejno:

  • identyfikację ważnego problemu do rozwiązania,
  • definiowanie szczegółowych celów składających się na ów problem,
  • eksplorację, czyli wyszukiwanie możliwych sposobów jego rozwiązania (strategii działania),
  • antycypację, czyli przewidywanie wyników działania,
  • lustrację owych wyników, czyli powrót do początku i ocena całości rozumowania.

W praktyce ujęliśmy powyższy model w uproszczony, przystosowany do małego dziecka graficzny sposób:

Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych to nie tylko zestaw atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, ciekawy program edukacyjny czy narzędzia terapeutyczne (diagnoza, arkusz monitorowania, możliwość stopniowania trudności zadań). To przede wszystkim ściśle określona koncepcja pracy z dzieckiem, koncentrująca się na zasobach, a nie deficytach dziecka, w której nauczyciel/terapeuta nie uczy gotowych strategii, lecz stymuluje dziecko do poszukiwania własnych rozwiązań.

Praca z wykorzystaniem naszego programu pozwala podtrzymywać naturalną ciekawość dziecka, nie hamuje naturalnej potrzeby ruchu oraz wspiera rozwój kompetencji społecznych. Inspiruje do samodzielnego odkrywania świata i siebie.


 
 
tel.: 609 828 137 e-mail: biuro@pracowniatestow.edu.pl © Pracownia Testów 2016