NOWOŚĆ Wczesne Czytanie

Program dla dzieci, które zaczynają przygodę z czytaniem

 

Nauka czytania, oparta na metodzie Integracji Funkcji Wykonawczych, jest tu przede wszystkim świetną zabawą. Program wprowadza w świat liter, sylab, wyrazów, w którym dzieci, wykorzystując naturalną ciekawość, a także funkcje wykonawcze (tj. uwagę, pamięć roboczą, wnioskowanie, odbieranie informacji zwrotnych, rozwiązywanie problemów) w naturalny sposób budują strategie czytania. Proces nauki odbywa się wielokanałowo – poprzez ruch i doświadczanie z jednoczesnym wykorzystaniem zmysłów wzroku i słuchu.

Program ułatwia dzieciom etap wczesnej nauki. Dzięki atrakcyjnej formie, zróżnicowanym zadaniom dzieci mają wewnętrzną motywację do pracy, a przede wszystkim świetnie się bawią.

Program rozwija u dzieci gotowość do nauki czytania i pisania, pamięć, analizę i syntezę wzrokową, uczy logicznego myślenia. Usprawnia analizatory wzrokowe, słuchowe, kinestetycznoruchowe.
Kształci lateralizację, orientację w schemacie ciała i przestrzeni.

Dodatkowo dziecko ćwiczy koncentrację uwagi, giętkość poznawczą kojarzenie, współpracę w grupie. Rozwija umiejętności komunikacyjne, nie hamując przy tym naturalnej potrzeby ruchu.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym
Dla dzieci zagrożonych dysleksją

  • Wczesną naukę czytania dziecko rozpoczyna od wyrazów dźwiękonaśladowczych, sylab, liter, by następnie czytać proste wyrazy.
  • Słucha, koduje, obserwuje i odpowiednio reaguje, będąc w ruchu.
  • Kojarzy graficzny zapis (literę) z dźwiękiem (głoską).
  • Rozpoznaje litery, sylaby, proste wyrazy i przyporządkowuje je do konkretnego dźwięku,
  • Dokonuje analizy i syntezy wyrazu.
  • Przyporządkowuje odczytywane wyrazy do obrazków i obrazki do wyrazów.


W zadaniach stosowane są zarówno litery drukowane, jak i pisane, wielkie i małe.


 

 
 
tel.: 609 828 137 e-mail: biuro@pracowniatestow.edu.pl © Pracownia Testów 2016