Dla kogo?

 

Program Stymulowania Funkcji Wykonawczych adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym
(3-6 lat) i wczesnoszkolnym (kl. I-III).

To doskonała propozycja dla przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków edukacyjno-rehabilitacyjnych, placówek realizujących WWR.
Trening funkcji wykonawczych może być realizowany w ramach zajęć

edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka

a także

terapeutycznych

korekcyjno-kompensacyjnych

rewalidacyjnych

 

 
 
tel.: 609 828 137 e-mail: biuro@pracowniatestow.edu.pl © Pracownia Testów 2016