Dlaczego funkcje wykonawcze?

 

Jak pokazują najnowsze badania z dziedziny neuropsychologii, wyniki szkolne dziecka,
a następnie jego sukcesy życiowe i zawodowe zależą od poziomu rozwoju funkcji wykonawczych.


Funkcje wykonawcze to zdolność do intencjonalnego działania, a więc kierowania własnymi myślami i zachowaniem w sposób świadomy, celowy i zaplanowany. Są to złożone procesy psychiczne, które odpowiadają za to, czy potrafimy w sposób świadomy kierować swoim działaniem zorientowanym na osiągnięcie celu.  Są trzy główne funkcje wykonawcze: hamowanie, pamięć robocza, giętkość poznawcza, których bazą jest uwaga, oraz funkcje wykonawcze wyższego rzędu: rozwiązywanie problemów, wnioskowanie, planowanie. Wszystkie te umiejętności odgrywają ważną rolę w procesie uczenia się.

Funkcje wykonawcze są kluczowe dla rozwoju poznawczego, społecznego i psychicznego. Rozwój funkcji wykonawczych ma większe znaczenie dla gotowości szkolnej niż iloraz inteligencji czy poziom umiejętności matematycznych i czytania.

 

 
 
tel.: 609 828 137 e-mail: biuro@pracowniatestow.edu.pl © Pracownia Testów 2016