Efekty pracy z dzieckiem

 

  • poprawa koncentracji i uwagi

  • odporność na dystraktory (nierozpraszanie się)

  • elastyczne myślenie

  • stosowanie różnych strategii uczenia się

  • motywacja wewnętrzna

  • umiejętność w zakresie regulacji emocji i sposobu ich wyrażania

  • rozwój umiejętności społecznych, pracy w zespole

  • rozwój poznawczy

 

 
 
tel.: 609 828 137 e-mail: biuro@pracowniatestow.edu.pl © Pracownia Testów 2016